TAHA123 Architecture and Built Environment (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Perehdytään arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön historialliseen kehitykseen antiikista tähän päivään ja tutustaan aihepiirin keskeisiin kysymyksiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tuntee arkkitehtuurin historian pääpiirteet ja osaa sijoittaa arkkitehtuurin ilmiöt historialliseen kontekstiinsa,
  • osaa analysoida arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön ajallisia ja paikallisia ominaispiirteitä,
  • osaa eritellä arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön merkityksiä ja arvoja sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta.
  • ymmärtää ja tunnistaa arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön kulttuuriset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset viitekehykset.

Study materials

Tentittäessä luetaan seuraavat:

Conway, Hazel; Roenisch, Rowan: Understanding Architecture: An Introduction to Architecture and Architectural History.

Nikula, Riitta: Suomen arkkitehtuurin ääriviivat.

Colquhoun, Alan: Modern architecture.

ja toinen seuraavista:

Fazio, Michael, Marian Moffett, ja Lawrence Wodehouse. A World History of Architecture.

Watkin, D. (1986). A history of Western architecture. 

Literature

  • Conway, Hazel; Roenisch, Rowan: Understanding Architecture: An Introduction to Architecture and Architectural History. 2nd ed. London; New York: Routledge 2006.
  • Nikula, Riitta: Suomen arkkitehtuurin ääriviivat. Helsinki: Otava 2005.
  • Colquhoun, Alan: Modern architecture. Oxford: Oxford University Press 2002.
  • Fazio, Michael, Marian Moffett, ja Lawrence Wodehouse. A World History of Architecture. 3rd ed. London: Laurence King, 2013.
  • Watkin, D. (1986). A history of Western architecture. London: Barrie & Jenkins.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study materials:

Tentittäessä luetaan seuraavat:

Conway, Hazel; Roenisch, Rowan: Understanding Architecture: An Introduction to Architecture and Architectural History.

Nikula, Riitta: Suomen arkkitehtuurin ääriviivat.

Colquhoun, Alan: Modern architecture. 

ja toinen seuraavista:

Fazio, Michael, Marian Moffett, ja Lawrence Wodehouse. A World History of Architecture. 

Watkin, D. (1986). A history of Western architecture. 

Teaching