SVKP1044 Mother tongue, bi- and multilingualism (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla tarkastellaan suomalaista viittomakieltä äidinkielisestä ja vieraskielisestä näkökökulmasta. Lisäksi opintojaksolla pohditaan oman kielellisen identiteetin rakentumista sekä perehdytään kaksi- ja monikielisyyteen erityisesti kielivähemmistöjen, kielen oppimisen, koulutuksen ja arjen kielenkäytön näkökulmasta. 

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ TAI harjoitustehtävät ja niihin liittyvä muu dokumentoitu työ TAI kirjatentti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kieli-identiteetin ja viittomakielisyyden rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä
  • ymmärtää äidinkielen merkityksen osana viittomakielisyyttä
  • osaa kuvailla ja määritellä kaksi- ja monikielisyyden ilmenemismuotoja viittomakielisessä yhteisössä eri näkökulmista
  • osaa vertailla kaksi- ja monikielisyyden tutkimuksen peruskäsitteistöä
  • ymmärtää äidinkieltä ja kaksi- ja monikielisyyttä koskevan tiedon merkityksen kieliasiantuntijuuden rakentumisessa.
  • tietää kielen käyttöön liittyviä eettisiä seikkoja äidinkielisyyden ja kaksi- ja monikieliyyden näkökulmasta.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Harjoitustehtävät ja niihin liittyvä muu dokumentoitu työ
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Kirjatentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75%), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Harjoitustehtävät ja niihin liittyvä muu dokumentoitu työ.
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjatentti.
Language:
Finnish
No published teaching