SVKP1041 Sign language communication 1 (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla tarkastellaan suomalaisen viittomakielen taitoja eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen kautta. Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan suomalaisen viittomakielen viestintätaitoja eri kielenkäyttötilanteissa. Harjoitellaan myös esiintymistä ja akateemisten viitottujen tekstien tuottamista. 

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.

Learning outcomes

 Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen eri kielitaitotasot ja osaa arvioida omaa kielitaitoa eurooppalaisen viitekehyksen kautta
  • osaa vastaanottaa ja antaa rakentavaa palautetta omasta sekä muiden viittomisesta
  • tietää viittomakielisen videotallenteen laatukriteerit
  • osaa arvioida omaa viittomakielen kehittymistä ja kehitystarpeita
  • osaa tehdä valmistellun viittomakielisen esityksen havaintovälineitä käyttäen
  • osaa luoda viitotun esseen
  • tietää keinot ja osaa varioida omaa viittomistaan ottaen huomioon kohderyhmän
  • ymmärtää kontekstin ja kehollisuuden merkityksen viittomakielisessä viestinnässä ja tunnistaa viittomakielen käytön variaatioon vaikuttavia tekijöitä
  • ymmärtää viittomakielisen viestintätaitojen merkityksen erilaisissa kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75%), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti vain poikkeustapauksessa.
Evaluation criteria:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75%), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Language:
Sign language

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Language:
Sign language
No published teaching