SVKP1017 Introduction to Deaf Studies (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla perehdytään ja tutustutaan Deaf Studiesin akateemiseen alaan ja sen muutoksiin historian saatossa. Lisäksi opintojaksolla keskustellaan ja pohditaan alan keskeisiä käsitteitä, kuten kuurojen kulttuuri, kuurojen yhteisö, kuurojen identiteetti ja kuurous, useasta eri näkökulmasta. Tämä johdatteleva opintojakso keskittyy tarkastelemaan kuurojen yhteisöjä niin suomalaisesta kuin maailmanlaajuisesta näkökulmasta.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa dokumentoitu työ. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • saa perustiedot Deaf Studiesin tutkimusalasta ja sen sisällöistä
  • osaa kuvailla Deaf Studiesin tutkimusalan muutoksia sen historian aikana historiassa ja ymmärtää mistä muutokset johtuvat
  • osaa pohtia kriittisesti käsitteitä, joita sovelletaan käytettäväksi kuuroihin ja/tai viittomakielisiin liittyen
  • ymmärtää diversisteetin olemassaolon kuurojen yhteisössä
  • saa yleiskuvan tämän alan kirjallisuudesta ja aineistoista
  • ymmärtää kuinka kuurot ja viittomakieliset kehittävät identiteettiään globaalisti ja muuttuvan työelämän tarpeisiin
  • ymmärtää viittomakieliin, kuurojenyhteisöihin ja niiden asemaan liittyviä eettisiä seikkoja.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Dokumentoitu työ.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75%), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Dokumentoitu työ.
Language:
Finnish

Teaching