STOM4006 Advanced Internship in Finland (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Sosiaalityön valinnainen täydentävä harjoittelu tutkinto-ohjelman muihin opintoihin, vaihtoehtoinen STOM4007 kanssa.

Description

Sisältö

Opiskelija syventää osaamistaan vaativassa asiakastyössä sosiaalityön erityistoimipisteissä.
Harjoittelujakso kestää vähintään 1 kk.

Learning outcomes

Opiskelija saavuttaa kyvyn tehdä vaativaa asiakastyötä tutkimusperusteisesti

Additional information

Täydentävä harjoittelu voidaan suorittaa vain kertaalleen, joko kotimaassa tai ulkomailla. Täydentävä harjoittelu on valinnainen laitoksen tuetun harjoittelun (kotimaassa tai ulkomailla) kanssa. Voi suorittaa näistä neljästä siis vain yhden. 

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen.

Completion methods

Method 1

Description:
Työssäoppimisjakso ja kirjallinen tehtävä
Evaluation criteria:
Kirjallinen työ
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching