STOM4002 International Social Work II (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Sosiaalityön suosittelema jakso tutkinto-ohjelman muihin opintoihin, jos on lukuvuoden opetusohjelmassa

Description

Jakso antaa mahdollisuuden perehtyä eri konkreettisen osallistumisen tavoin kansainvälisesti vertailevaan sosiaalityöhön, sosiaalityöhön eri maissa tai sosiaalityön kansainvälisiin yhteistyötehtäviin.

Learning outcomes

Opiskelija syventää käsitystään sosiaalityöstä kansainvälisestä, globaalista ja/tai transnationaalista näkökulmasta, osaa analysoida kansallisia ja paikallisia sosiaalityön kysymyksiä suhteessa ylirajaisiin, kansainvälisiin tai globaaleihin ilmiöihin ja toimintaympäristöihin, ymmärtää sosiaalityön kulttuurisia ja rakenteellisia eroja ja yhtäläisyyksiä ja saa valmiuksia toimia ylirajaisten ilmiöiden parissa ja sosiaalityön kansainvälisissä tehtävissä.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen opintojaksojen opetusohjelmissa.

Completion methods

Method 1

Description:
Essee
Evaluation criteria:
Kirjallisen tehtävän hyväksytty suorittaminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching