STOM4001 International Social Work I (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Sosiaalityön suosittelema jakso tutkinto-ohjelman muihin opintoihin, jos on lukuvuoden opetusohjelmassa.

Description

Jakso perehdyttää kansainvälistä, transnationaalia ja globaalia sosiaalityötä koskevaan keskeiseen käsitteistöön, jäsentää sosiaalityön globaalia toimintaympäristöä erilaisine toimijoineen sekä tarjoaa tutkimusperustaisia näkökulmia kansainvälisen ja ylirajaisen sosiaalityön tarpeisiin ja käytännön työhön.

Learning outcomes

Opiskelija syventää käsitystään sosiaalityön globaaleista, kansainvälisistä ja ylirajaisista kysymyksistä ja osaa analysoida niiden yhteyksiä sosiaalityön kansallisiin ja paikallisiin lähestymistapoihin. Opiskelija ymmärtää kulttuuristen, taloudellisten ja järjestelmätason erojen ja yhtäläisyyksien merkityksiä sosiaalityössä ja saa valmiuksia sosiaalityön kansainvälisissä tehtävissä toimimiseen.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen.

Literature

  • Jäppinen, Maija, Anna Meetteri, Satu Ranta-Tyrkkö, Pirkko-Liisa Rauhala (2016): Kansainvälinen sosiaalityö. Käsitteitä, käytäntöjä ja kehityskulkuja. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2016. Tallinna: United Press Global. (ISBN 978-9949-532-68-1 nidottu)
  • Harrison, Gai & Rose Melville (2010): Rethinking Social Work in a Global World. New York: Palgrave Macmillan. (ISBN 978-0-230-20135-4 nidottu)
  • Midgley, James (2016): Social Welfare for a Global Era. International Perspectives on Policy and Practice. London: Sage. (ISBN 9781412918022)

Completion methods

Method 1

Description:
Kirjallinen työ
Evaluation criteria:
Kirjallisen tehtävän hyväksytty suorittaminen
Select all marked parts

Method 2

Description:
eTentti
Evaluation criteria:
Tentin hyväksytty suorittaminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching