SPTP105 Research Questions in Gender Studies (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla tarkastellaan sukupuolentutkimusta monitieteisenä oppialana ja sen alakohtaisia erityispiirteitä tutkimusartikkeleiden ja niihin pohjautuvien suullisten ja kirjallisten töiden avulla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Tunnistaa sukupuolen merkityksen ihmis- ja yhteiskuntatieteiden käsitteenmuodostuksessa ja metodologioissa.
- Osaa soveltaa sukupuolentutkimuksen käsitteitä omalle pääaineelle relevantilla tavalla.
- Ymmärtää metodologioiden ja metodi- ja analyysitekniikoiden valinnan välisen suhteen.

Additional information

Opintojakso on mahdollista korvata Hilma-verkoston verkko-opinnoilla. Verkkokurssien tarjonta vaihtelee, joten välttämättä sopivia kursseja ei järjestetä vuosittain. Katso korvaavuudet ja ilmoittautumisohjeet täältä: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/oppiaineet/sukupuolentutkimus/sukupuolentutkimuksen-verkko-opetus. Huom! Hilma-kursseille ei ilmoittauduta Sisussa, vaan kursseille haetaan Hilma-verkoston kautta.

Literature

  • Liljeström, Marianne (toim.) (2004): Feministinen tietäminen: keskustelua metodologiasta ISBN 951-768-146-1 nidottu

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, kirjallinen tehtävä ja tentti
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen, dokumentoitu työ ja tenttisuoritus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching