SPTP103 Contemporary Feminist Thought (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Perehdytään feministisen teorian keskeisiin kysymyksiin nykyklassikoiden avulla ja tutustutaan sukupuolentutkimuksen ajankohtaisiin teoreettisiin keskusteluihin

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Tuntee feministisen nykyteorian uusimmat virtaukset ja on tutustunut niiden keskeisiin teksteihin
- Osaa hahmottaa nykyisen feministisen ajattelun käsitteellisen perustan
- Ymmärtää feministisen ajattelun teoreettisen merkityksen tieteellisessä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa

Study materials

Vaihtuvasisältöinen artikkelipaketti.


Tentin suorittajat lukevat lisäksi: 

Sara Ahmed (2016): Living a Feminist Life (Duke University Press)

Literature

  • Sara Ahmed (2016) Living a Feminist Life (Duke University Press; ISBN 9780822363040)

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus ja oppimistehtävät.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja kontaktiopetukseen liittyvät tehtävät (100%)
Select all marked parts

Method 2

Description:
eTentti.
Evaluation criteria:
Kirjallisuuden tenttiminen eTenttinä (100%).
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching