SPTP102 History of Feminist Thought (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Tutustutaan feministisen ajattelun historiaan antiikista 1970-luvulle, hahmotetaan tekstien kontekstisidonnaisuus ja etsitään niiden keskeiset käsitteet ja argumentit.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Hahmottaa feministisen ajattelun historialliset lähtökohdat ja tavoitteet.
- Tuntee feministisen ajattelun tärkeimmät klassikot.
- Osaa arvioida käsitteiden ja argumenttien aikakausisidonnaisuutta, mutta ymmärtää myös niiden relevanssin nykyajassa.

Additional information

Opintojakso on mahdollista korvata Hilma-verkoston verkko-opinnoilla. Verkkokurssien tarjonta vaihtelee, joten välttämättä sopivia kursseja ei järjestetä vuosittain. Katso korvaavuudet ja ilmoittautumisohjeet täältä: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/oppiaineet/sukupuolentutkimus/sukupuolentutkimuksen-verkko-opetus. Huom! Hilma-kursseille ei ilmoittauduta Sisussa, vaan kursseille haetaan Hilma-verkoston kautta.

Study materials

Kirjallisuus

Klassikkogalleria, klassikkoartikkelit ja aikajana, vakituisessa osoitteessa: http://www.helsinki.fi/sukupuolentutkimus/klassikkogalleria/

Lisäksi KAKSI teosta seuraavasta luettelosta:

Wollstonecraft, Mary (1792): A Vindication of the Rights of Woman (Naisten oikeuksien puolustus)

Mill, John Stuart (1851): Naisen asema

Engels, Friedrich (1884): Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä

de Beauvoir, Simone: Toinen sukupuoli, osa I (1949, 2009), tai jos tämä aiemmin suoritettu, osa II (1949, 2011)

Firestone, Shulamith (1970): The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution

Rich, Adrianne (1976): Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution

Literature

  • Wollstonecraft, Mary (1792): A Vindication of the Rights of Woman (Naisten oikeuksien puolustus) ISBN 9789525500905 nidottu (Suom. 2011), ISBN 9780300207040 verkko (2014), ISBN 0576783072 (2nd ed. 1970), ISBN 0486290360 nidottu (2nd ed. 1996)
  • Mill, John Stuart (1851): Naisen asema ISBN 9525439666 nidottu (2004), ISBN 951-862-001-6 sidottu (1981), ISBN 9789522153098 (2012), ISBN 951-862-042-3 sidottu (1983)
  • Engels, Friedrich (1884): Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä
  • de Beauvoir, Simone: Toinen sukupuoli, osa I (1949, 2009) ISBN 9789513141769 sidottu (2009)
  • Firestone, Shulamith (1970): The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution ISBN 0374527873
  • Rich, Adrianne (1976): Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution ISBN 9780860680314, ISBN 0-393-30386-1 nidottu (1995 reissued) ISBN 0860680312 nidottu (1991 Repr)
  • de Beauvoir, Simone: Toinen sukupuoli, osa II (1949, 2011) ISBN 9789513146450 sidottu (2011)

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, oppimispäiväkirja ja tentti.
Evaluation criteria:
Osallistuminen (vähintään 2/3 luennoista) ja oppimispäiväkirja muodostavat 50% suorituksesta ja yhden klassikkoteoksen tenttiminen muodostaa 50%.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Verkkoaineisto ja kaksi klassikkoteosta suoritetaan eTenttinä.
Select all marked parts

Method 3

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching