SPTP101 Introduction to Gender Studies (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojakso tarjoaa johdatuksen sukupuolentutkimuksen kehitykseen sekä ajankohtaisiin keskusteluihin ja tutkimuskohteisiin. Opintojaksossa rakennetaan kuvaa myös sukupuolentutkimuksen keskeisistä teoriaperinteistä, nykysuuntauksista ja tutkimusmenetelmistä sekä tarkastellaan sukupuolentutkimukseen kytkeytyviä tärkeimpiä metodologisia haasteita.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Tunnistaa pääpiirteissään sukupuolentutkimuksen historiallisen kehityksen.
- Osaa kuvata sukupuolentutkimuksen keskeisiä teorioita, käsitteitä, ja menetelmiä sekä tutkimuskohteita.
- Osaa hahmottaa sukupuolentutkimuksen suhteen muihin tieteenaloihin.

Additional information

Opintojakso on mahdollista korvata Hilma-verkoston verkko-opinnoilla. Verkkokurssien tarjonta vaihtelee, joten välttämättä sopivia kursseja ei järjestetä vuosittain. Katso korvaavuudet ja ilmoittautumisohjeet täältä: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/oppiaineet/sukupuolentutkimus/sukupuolentutkimuksen-verkko-opetus. Huom! Hilma-kursseille ei ilmoittauduta Sisussa, vaan kursseille haetaan Hilma-verkoston kautta.

Literature

  • Saresma, Tuija, Leena-Maija Rossi & Tuula Juvonen (toim.) (2010): Käsikirja sukupuoleen ISBN 9789517682473 nidottu, ISBN 978-951-768-454-5 verkko

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, oppimispäiväkirja ja tentti.
Evaluation criteria:
Osallistuminen (vähintään 2/3 luennoista) ja luentopäiväkirja muodostavat 50% suorituksesta ja kirjatentti muodostaa 50%.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching