SPTA5001 Gender and Work (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla tarkastellaan työelämän ja työorganisaatioiden sukupuolittuneisuutta, tasa-arvoon liittyviä ajankohtaisia teemoja sekä työn ja perheen yhteensovittamisen kysymyksiä annetun kirjallisuuden pohjalta. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- Tunnistaa työelämän keskeiset sukupuolittuneet rakenteet ja kulttuurit sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että kansainvälisesti.

- Osaa soveltaa sukupuolittuneen työelämän tutkimuksen ja organisaatiotutkimuksen käsitteitä omassa työssään.

Ymmärtää poliittisen päätöksenteon, organisaatioiden toimintaperiaatteiden ja käytännön työelämän välisiä yhteyksiä ja niiden kytkentöjä sukupuolijärjestelmään.

Study materials

Suoritetaan kirjallisuusluettelon mukaiset teokset.

Literature

  • Raija Julkunen 2010: Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit (Vastapaino; ISBN 978-951-768-368-5)
  • Linda McDowell 2009: Working Bodies: Interactive Service Employment and Workplace Identities (Wiley-Blackwell; ISBN 978-1-405-15977-7)
  • Shani Orgad 2019: Heading home: motherhood, work, and the failed promise of equality (Columbia University Press; ISBN 9780231184724)

Completion methods

Method 1

Description:
eTentti tai kirjallinen tehtävä. Kirjallisesta tehtävästä (tavallisimmin essee) pitää sopia erikseen kurssin vastuuhenkilön kanssa. Esseesuoritus tarkoittaa sitä, että mietit esseelle opintojakson aiheeseen keskeisesti liittyvän kysymyksenasettelun ja lähetät siitä tentaattorille ideapaperin sähköpostitse. Tällöin tentaattori voi vielä tarvittaessa auttaa sinua esseen aiheen rajauksessa. Esseesuorituksen pääasiallisena lähdemateriaalina käytetään kurssikirjallisuutta, eli kaikkiin teoksiin tulee viitata. Esseessä tulee myös huomioida jollain tavalla opintojakson keskeiset kysymyksenasettelut. 5 op:n esseen suosituspituus on 8-12 sivua (12 fontti, riviväli 1.5). Yksityiskohtaisemmat ohjeet esseen kirjoittamiseen löydät täältä: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/oppiaineet/kulttuuripolitiikka/opiskelu/ohjeita .
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin
Select all marked parts

Method 2

Description:
eTentti
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching