SPTA313 Queer Studies (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Queer-tutkimus tarjoaa kriittisiä näkökulmia sukupuolen ja seksuaalisuuden tarkasteluun.

Description

Queer-tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja erilaiset suuntaukset.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- On perehtynyt queer-käsitteeseen ja siihen miten sitä voidaan soveltaa tutkimuksessa.
- Tuntee queer-tutkimuksen keskeisimmät teoriat.
- Osaa tarkastella kriittisesti sukupuolta ja seksuaalisuutta.

Additional information

Suoritustavat: eTentti tai muu kirjallinen tehtävä tai korvaava opintojakso SKIS417 Queer-lingvistiikka.

Study materials

Suoritetaan seuraavat teokset:

Literature

  • Karkulehto, Sanna (2011): Seksin mediamarkkinat ISBN 9789524951906 nidottu, ISBN 9789524957229 verkko
  • Juvonen, Tuula (2002): Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. 9789517684910
  • Lahti, Annukka (2019): Bisexuality in relationships: a queer psychosocial approach (Jyx-julkaisuarkisto)

Completion methods

Method 1

Description:
eTentti
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjallisesta tehtävästä pitää sopia erikseen kurssin vastuuhenkilön kanssa. Tavallisin kirjallinen tehtävä on essee. Esseesuoritus tarkoittaa sitä, että mietit esseelle opintojakson aiheeseen keskeisesti liittyvän kysymyksenasettelun ja lähetät siitä tentaattorille ideapaperin sähköpostitse. Tällöin tentaattori voi vielä tarvittaessa auttaa sinua esseen aiheen rajauksessa. Esseesuorituksen pääasiallisena lähdemateriaalina käytetään kurssikirjallisuutta, eli kaikkiin teoksiin tulee viitata. Esseessä tulee myös huomioida jollain tavalla opintojakson keskeiset kysymyksenasettelut. 5 op:n esseen suosituspituus on 8-12 sivua (12 fontti, riviväli 1.5). Yksityiskohtaisemmat ohjeet esseen kirjoittamiseen löydät täältä: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/oppiaineet/kulttuuripolitiikka/opiskelu/ohjeita
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts

Method 3

Description:
Osallistuminen opetukseen
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching