SPTA311 Intersectional Power Relations (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Perehdytään feministisiin nykykeskusteluihin ja tarkastellaan sukupuolen, seksuaalisuuden, rodun/etnisyyden ja luokan välisiä kytköksiä ja jännitteitä.

Description

Intersektionaalisuus osana feministisiä nykykeskusteluja: sukupuolen, seksuaalisuuden, rodun/etnisyyden ja luokan välisien kytköksien ja jännitteiden tarkastelua.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Tuntee intersektionaalisuuden käsitteen.
- Oppii analysoimaan kriittisesti keskeisiä feministisiä teorioita intersektionaalisuuden näkökulmasta.
- Ymmärtää miten intersektionaalisuuden käsitteen avulla voi tarkastella ja tulkita esimerkiksi heteronormatiivisuutta, rasismia, (post)kolonialismia ja luokkaperustaisia hierarkioita.

Additional information

Kirjallisuus suoritetaan etenttinä tai sopimuksen mukaan muuna kirjallisena tehtävänä.

Study materials

Suoritetaan seuraavat teokset:


Collins, Patricia Hill & Bilge, Sirma (2016): Intersectionality

Berger, Michele Tracy & Guidroz, Kathleen (eds.) (2009): Intersectional Approach

Literature

  • Collins, Patricia Hill & Bilge, Sirma (2016): Intersectionality (Polity; ISBN: 978-0-745-68449-9)
  • Berger, Michele Tracy & Guidroz, Kathleen (eds.) (2009): Intersectional Approach (University of North Carolina Press; eISBN 978-1-4696-0448-0)

Completion methods

Method 1

Description:
eTentti
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjallisesta tehtävästä pitää sopia erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Tavallisin kirjallinen tehtävä on essee. Esseesuoritus tarkoittaa sitä, että mietit esseelle opintojakson aiheeseen keskeisesti liittyvän kysymyksenasettelun ja lähetät siitä tentaattorille ideapaperin sähköpostitse. Tällöin tentaattori voi vielä tarvittaessa auttaa sinua esseen aiheen rajauksessa. Esseesuorituksen pääasiallisena lähdemateriaalina käytetään kurssikirjallisuutta, eli kaikkiin teoksiin tulee viitata. Esseessä tulee myös huomioida jollain tavalla opintojakson keskeiset kysymyksenasettelut. 5 op:n esseen suosituspituus on 8-12 sivua (12 fontti, riviväli 1.5). Yksityiskohtaisemmat ohjeet esseen kirjoittamiseen löydät täältä: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/oppiaineet/kulttuuripolitiikka/opiskelu/ohjeita
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching