SPTA2003 Elective Gender Studies I (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Opintojakso tutustuttaa vapaavalintaiseen sukupuolentutkimuksen teemakokonaisuuteen.

Description

Content

An elective topic in gender studies.

Completion methods

To be consulted with the responsible examiner.

Learning outcomes

After completing the course student is acquaint with a topic in gender studies.

Additional information

Suoritustapana valinnaisen teemakokonaisuuden tentti tai kirjallinen tehtävä tai korvaava kurssi, esim. STPA5001 Sukupuoli ja työelämä tai SKIS417 Queer-lingvistiikka.


Opintojakso on myös mahdollista korvata Hilma-verkoston verkko-opinnoilla. Verkkokurssien tarjonta vaihtelee, joten välttämättä sopivia kursseja ei järjestetä vuosittain. Katso korvaavuudet ja ilmoittautumisohjeet täältä: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/oppiaineet/sukupuolentutkimus/sukupuolentutkimuksen-verkko-opetus. Huom! Hilma-kursseille ei ilmoittauduta Sisussa, vaan kursseille haetaan Hilma-verkoston kautta.

Study materials

To be consulted with the responsible examiner.

Completion methods

Method 1

Description:
Valinnaisen teemakokonaisuuden tentti tai kirjallinen tehtävä. Kirjallisesta tehtävästä pitää sopia erikseen kurssin vastuuhenkilön kanssa. Tavallisin kirjallinen tehtävä on essee. Esseesuoritus tarkoittaa sitä, että mietit esseelle opintojakson aiheeseen keskeisesti liittyvän kysymyksenasettelun ja lähetät siitä tentaattorille ideapaperin sähköpostitse. Tällöin tentaattori voi vielä tarvittaessa auttaa sinua esseen aiheen rajauksessa. Esseesuorituksen pääasiallisena lähdemateriaalina käytetään kurssikirjallisuutta, eli kaikkiin teoksiin tulee viitata. Esseessä tulee myös huomioida jollain tavalla opintojakson keskeiset kysymyksenasettelut. 5 op:n esseen suosituspituus on 8-12 sivua (12 fontti, riviväli 1.5). Yksityiskohtaisemmat ohjeet esseen kirjoittamiseen löydät täältä: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/opiskelu/ohjeita-opiskeluun/esseet-ja-muut-tehtavat
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Tentti
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts

Method 3

Description:
Osallistuminen opetukseen
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching