SPTA2002 Critical Study of Men and Masculinities (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Opintojakso perehdyttää kriittisen miestutkimuksen teoriaan ja suuntauksiin.

Description

Kriittinen miestutkimuksen teoria ja käsitykset maskuliinisuudesta, mieheydestä ja miehen asemasta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Tuntee kriittisen miestutkimuksen päälinjat
- Tunnistaa ja pystyy erittelemään miesten erityisiä tasa-arvokysymyksiä
- Oppii analysoimaan maskuliinisuuksien rakentumista ja muutosta

Additional information

Kirjallisuus suoritetaan eTenttinä tai sopimuksen mukaan muuna kirjallisena tehtävänä.

Study materials

Tentissä suoritetaan seuraavat teokset: 


Kimmel, Michael S., Jeff Hearn & R.W. Connell (2005): Handbook of Studies on Men and Masculinities (Sage). Luetaan Introduction, osa I (luvut 2-4), osa III (luvut 10-17) ja osa IV (luvut 18-22)

Jokinen, Arto sekä Markku Soikkeli & Ville Kivimäki (toim.) (2018) Isänmaan miehet — Maskuliinisuus, kansakunta ja väkivalta suomalaisessa sotakirjallisuudessa (Vastapaino)

Literature

  • Kimmel, Michael S., Jeff Hearn & R.W. Connell (2005): Handbook of Studies on Men and Masculinities (Sage) ISBN 9780761923695 painettu, ISBN 9781412973489 verkko, ISBN 9781452233833 verkko
  • Jokinen, Arto sekä Markku Soikkeli & Ville Kivimäki (toim.) (2018) Isänmaan miehet — Maskuliinisuus, kansakunta ja väkivalta suomalaisessa sotakirjallisuudessa (Vastapaino) ISBN 978-951-768-704-1 nidottu

Completion methods

Method 1

Description:
eTentti
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjallisesta tehtävästä pitää sopia erikseen kurssin vastuuhenkilön kanssa. Tavallisin kirjallinen tehtävä on essee. Esseesuoritus tarkoittaa sitä, että mietit esseelle opintojakson aiheeseen keskeisesti liittyvän kysymyksenasettelun ja lähetät siitä tentaattorille ideapaperin sähköpostitse. Tällöin tentaattori voi vielä tarvittaessa auttaa sinua esseen aiheen rajauksessa. Esseesuorituksen pääasiallisena lähdemateriaalina käytetään kurssikirjallisuutta, eli kaikkiin teoksiin tulee viitata. Esseessä tulee myös huomioida jollain tavalla opintojakson keskeiset kysymyksenasettelut. 5 op:n esseen suosituspituus on 8-12 sivua (12 fontti, riviväli 1.5). Yksityiskohtaisemmat ohjeet esseen kirjoittamiseen löydät täältä: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/oppiaineet/kulttuuripolitiikka/opiskelu/ohjeita
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts

Method 3

Description:
Osallistuminen opetukseen.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching