SPTA2001 The Gendered Normative Body (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Opintojakso tutustuttaa ruumiin ja ruumiillisuuden normien feministiseen analyysiin.

Description

Ruumiin ja ruumiillisuuden normien feministinen analyysi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Tuntee feministisen ruumiin ja ruumiillisuuden tutkimuksen peruskysymykset.
- Ymmärtää kuinka ruumisnormit ovat sukupuolittuneet ja millä tavoin niitä tuotetaan historiallisesti ja sosiaalisesti.

Additional information

Kirjallisuus suoritetaan eTenttinä tai sopimuksen mukaan muuna kirjallisena tehtävänä.

Study materials

Suoritetaan seuraava teos:

Bordo, Susan (1995): Unbearable Weight: Feminism, Western Culture and the Body

sekä KAKSI seuraavista: 

Kinnunen, Taina (2008): Lihaan leikattu kauneus: Kosmeettisen kirurgian ruumiillistuneet merkitykset (Gaudeamus)

Parviainen, Jaana, Taina Kinnunen & Ilmari Kortelainen (toim.) (2016) Ruumiillisuus ja työelämä: työruumis jälkiteollisessa taloudessa (Vastapaino)

Harjunen, Hannele (2017): Neoliberal Bodies and the Gendered Fat Body (Routledge)

Literature

  • Bordo, Susan (1993/2003): Unbearable Weight: Feminism, Western Culture and the Body (University of California Press; ISBN 0520240545)
  • Kinnunen, Taina (2008): Lihaan leikattu kauneus: Kosmeettisen kirurgian ruumiillistuneet merkitykset (Gaudeamus; ISBN 978-952-495-053-4)
  • Parviainen, Jaana, Taina Kinnunen & Ilmari Kortelainen (toim.) (2016) Ruumiillisuus ja työelämä: työruumis jälkiteollisessa taloudessa (Vastapaino; ISBN 978-951-768-569-6)
  • Harjunen, Hannele (2017): Neoliberal Bodies and the Gendered Fat Body (Routledge; ISBN 978-1-4724-3140-0)

Completion methods

Method 1

Description:
eTentti
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjallisesta tehtävästä pitää sopia erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Tavallisin kirjallinen tehtävä on essee. Esseesuoritus tarkoittaa sitä, että mietit esseelle opintojakson aiheeseen keskeisesti liittyvän kysymyksenasettelun ja lähetät siitä tentaattorille ideapaperin sähköpostitse. Tällöin tentaattori voi vielä tarvittaessa auttaa sinua esseen aiheen rajauksessa. Esseesuorituksen pääasiallisena lähdemateriaalina käytetään kurssikirjallisuutta, eli kaikkiin teoksiin tulee viitata. Esseessä tulee myös huomioida jollain tavalla opintojakson keskeiset kysymyksenasettelut. 5 op:n esseen suosituspituus on 8-12 sivua (12 fontti, riviväli 1.5). Yksityiskohtaisemmat ohjeet esseen kirjoittamiseen löydät täältä: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/oppiaineet/kulttuuripolitiikka/opiskelu/ohjeita
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching