SOSS3109 Climate change and society (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti ilmastonmuutokseen liittyvään yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen sekä keskeisiin käsitteisiin ja sovelletaan niitä käytännön harjoituksissa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja soveltaa yhteiskuntatieteelliseen ilmastonmuutostutkimuksen kannalta olennaisia käsitteitä ja teorioita. Hän ymmärtää millainen ilmiö ilmastonmuutos on yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta ja osaa kriittisesti arvioida ilmastonmuutoksen ratkaisukeinoja. 

Description of prerequisites

Suositellut esitiedot: SOSS3106 Ympäristösosiologia

Study materials

Itsenäiseen tenttisuoritukseen vaaditaan seuraava teos:

Riley E. Dunlap, Robert J. Brulle 2015. Climate Change and Society. Sociological perspectives. Oxford University Press.

Sekä opintojaksosta vastaavalta erikseen pyydettävä materiaali.

Literature

  • Riley E. Dunlap, Robert J. Brulle 2015. Climate Change and Society. Sociological perspectives. Oxford University Press. ISBN 9780199356102 ISBN 9780199356119 ISBN 9780199356126 verkko

Completion methods

Method 1

Description:
Luennot, luentoihin liittyvät ryhmätehtävät sekä ryhmätyö. Pääasiallinen suoritustapa on osallistuminen luentototeutukselle. Sosiologian maisterivaiheen opiskelijat voivat tehdä opintojakson itsenäisenä suorituksena syyslukukaudella.
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu luentoihin liittyviin harjoituksiin (30 %) sekä ryhmätyöhön (70 %)
Select all marked parts

Method 2

Description:
Tentti sosiologian maisterivaiheen opiskelijoille.
Evaluation criteria:
Tentti
Select all marked parts

Method 3

Description:
Essee
Evaluation criteria:
Essee
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching