SOSS3102 Social Media, Social Movements and Activism (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojakso käsittelee sosiaalisen median roolia yhteiskunnallisten liikkeiden ja kansalaisaktivismin organisoinnissa ja mobilisoinnissa. 

Learning outcomes

Opintojaksolla annetaan käsitteellisiä ja teoreettisia välineitä ymmärtää ja analysoida yhteiskunnallisten liikkeiden, aktivismin ja sosiaalisen median välisiä yhteyksiä.

Additional information

Kurssi edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, niillä käytävään keskusteluun sekä pienryhmissä tehtäviin harjoitustöihin. Kurssin lopussa kirjoitetaan loppuessee annetusta teemasta. Osanottajien määrä on rajattu.

Study materials

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Completion methods

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätöihin sekä loppuessee. Luennoille, ryhmätöihin ja harjoituksiin osallistuminen on pakollista. Koska pienryhmäjako tapahtuu ensimmäisellä luennolla, sille osallistuminen on välttämätöntä. Jos et force majeur -syyn (sairastuminen tms.) pääse ensimmäiselle luennolle, ota etukäteen yhteyttä luennoijaan (markku.lonkila@jyu.fi). Kurssille valitaan max. 30 opiskelijaa. Valintakriteerinä on ensisijaisesti opinto-oikeus yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen maisteri- tai kandiohjelmaan.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätöihin sekä loppuessee
Select all marked parts

Method 2

Description:
Luennoijan koostaman artikkelikokoelman (ilmoitetaan opintojakson alussa) tenttiminen eTentissä. HUOM!! eTentti on auki vain opintojakson aukioloajan, sitä ei siis voi suorittaa ympärivuotisesti.
Evaluation criteria:
eTentti
Select all marked parts

Method 3

Description:
Tentti
Evaluation criteria:
Tentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching