SAXP1114L Deutsch für die Zukunft: Studium und Beruf (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021

Tweet text

Kurssi on suunnattu toisen asteen opiskelijoille

Description

Kurssilla kehitetään monipuolisesti saksan kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia, syntyperäisen saksalaisen opettajan ohjauksessa. Aihepiireinä ovat ammattikoulutus, opiskelu korkeakoulussa ja työelämä. Siirryttäessä Jyväskylän yliopiston saksan kielen ja kulttuurin opintosuunnan opiskelijaksi tai sivuaineopiskelijaksi, lukiossa suoritettu kurssi hyväksytään osaksi perusopintojen opintojaksoa SAXP1114 Suullinen ja kirjallinen viestintä I.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielitaidon jatkuvan omaehtoisen kehittämisen tarpeen ja on motivoitunut kehittymään viestijänä
  • osaa viestiä (sekä suullisesti että kirjallisesti) saksan kielellä koulutukseen ja ammattiuraan liittyvissä yksinkertaisissa tilanteissa
  • tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen oppijana
  • osaa käyttää kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja kielitaitonsa omaehtoiseen kehittämiseen

Additional information

Aika ilmoitetaan myöhemmin. Kurssin suorittamiseen on varattava 1-2 lukion jaksoa. Suositellaan suoritettavaksi lukion kolmannen vuoden syksyllä. Mikäli opiskelija suorittaa opinnot toisen jakson aikana, Jyväskylän ja lähialueiden opiskelijoille on tarjolla mahdollisuus osallistua Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoiden vastaavan kurssin opetukseen (aikataulu ilmoitetaan jaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille).

Study materials

Löytyvät kurssin Moodle-tilasta

Completion methods

No completion methods