SAXA1050 History and cultural history of German-speaking countries (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Katsaus saksankielisen alueen poliittiseen ja sosiaaliseen historiaan, aatehistorian sekä kulttuurihistoriaan keskiajalta vuoteen 2000. 

Suoritustavat

Opintojakso järjestetään kontaktiopetuksena. Vaihtoehtoisesti itsenäinen opiskelu sopimuksen mukaan. Opintojakso voidaan korvata ulkomaisessa yliopistossa suoritetulla kurssilla. Mikäli haluat suorittaa opintojakson itsenäisesti, ota yhteyttä vastuuopettajaan.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää historian ja kulttuurihistorian keskeiset termit ja käsitteet
  • tuntee käsitteen kulttuuri erilaiset merkitykset ja ulottuvuudet
  • tuntee saksankielisen alueen historian ja kulttuurin tärkeimmät kehitysvaiheet, käännekohdat ja taustatekijät
  • osaa suhteuttaa nyky-yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöitä historialliseen taustaan
  • osaa selittää kielialueen historian ja kulttuurin kehitystä.

Additional information

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät tai itsenäisen suoritustavan itsenäiset kirjalliset tehtävät.


Study materials

Julkaistaan kurssin oppimisympäristössä

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävät ja säännöllinen osallistuminen opetukseen (väh. 80%).
Select all marked parts

Method 2

Description:
Sovi kurssin itsenäisestä suorittamisesta opettajan kanssa.
Evaluation criteria:
Itsenäinen suoritustapa: Itsenäiset kirjalliset tehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät ja säännöllinen osallistuminen opetukseen (väh. 80%).
Language:
German

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Itsenäinen suoritustapa: Itsenäiset kirjalliset tehtävät.
Language:
German

Teaching