SAXA1033 Introduction to Corpus-Based Language Analysis (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojakso tarjoaa välineitä elinikäiseen oppimiseen ja asiantuntijuuden jatkuvaan omaehtoiseen kehittämiseen. Opintojaksolla harjaantuvat erityisesti tiedon tuottamisen taidot, kriittisen ajattelun taidot, analyysitaidot ja ongelmanratkaisutaidot.

Suoritustavat

Opintojakso järjestetään kontaktiopetuksena. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen (väh. 80 %), itsenäinen työskentely, oppimistehtävät.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa ratkaista saksan kieleen liittyviä kielellisiä ongelmia korpusanalyysin avulla
  • on omaksunut kriittisen suhtautumisen tietoon
  • tuntee kielellisen tiedon tuottamisen prosesseja ja niihin liittyviä haasteita
  • osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen korpusanalyysiin pohjaavan tutkimustehtävän ja laatia sen pohjalta tieteellisen kirjoittamisen käytänteitä noudattelevan tutkimusraportin

Additional information

Arviointiperusteet

Osaamista arvioidaan osaamistavoitekohtaisten oppimistehtävien pohjalta. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset ja arvosanakohtaiset arviointikriteerit on kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.

Suositus ajoituksesta

Perusopintojen päätteeksi.

Completion methods

Method 1

Description:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, itsenäinen työskentely, oppimistehtävät.
Evaluation criteria:
Osaamista arvioidaan osaamistavoitekohtaisten oppimistehtävien pohjalta. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset ja arvosanakohtaiset arviointikriteerit on kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osaamista arvioidaan osaamistavoitekohtaisten oppimistehtävien pohjalta. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset ja arvosanakohtaiset arviointikriteerit on kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.
Language:
Finnish
Study methods:

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, itsenäinen työskentely, oppimistehtävät

.

Teaching