SAXA041 Classroom Language (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojakso sisältää suullisia ja kirjallisia viestintätehtäviä, joissa harjoitellaan opettajan opetustilanteessa käyttämää kieltä käytännössä. Lisäksi tutustutaan koulumaailmaan sekä laaditaan oppimateriaalia. Kurssilla kehittyvät erityisesti esiintymis- ja vuorovaikutustaidot sekä rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Lisäksi harjoitellaan opetustyössä tarvittavia digitaitoja.

Suoritustavat

Opintojakso järjestetään kontaktiopetuksena. Suoritustapaan sisältyvät säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät sekä opetustuokion pitäminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee keskeisen opetusviestintään tarvittavan sanaston ja rakenteet saksan kielellä
  • osaa viestiä saksan kielellä yhtenäiskoulu- ja lukio-opetuksen tarpeet huomioon ottaen
  • on tutustunut Normaali- tai muuhun kouluun ja sen kielten opetukseen
  • osaa pitää pienimuotoisen opetustuokion saksan kielellä
  • osaa antaa vertaispalautetta ja kehittää omaa opetusviestintäänsä saamansa vertaispalautteen ja itsearvioinnin avulla
  • osaa arvioida opettajien/opiskelijoiden pitämiä opetustuokioita
  • osaa laatia kielenopetukseen soveltuvaa oppimateriaalia.

Additional information

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %), suulliset ja kirjalliset harjoitukset, opetustuokio, oppimateriaalin laadinta.

Suositus ajoituksesta

Ennen opetusharjoittelua, 2. (tai 3.) lukuvuonna

Study materials

Kurssivihko

Completion methods

Method 1

Description:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät, opetustuokion pitäminen.
Evaluation criteria:
Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, väh. 80 %. Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, opetustuokio, oppimateriaalin laadinta.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, väh. 80 %. Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, opetustuokio, oppimateriaalin laadinta.
Language:
German
Study methods:

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät, opetustuokion pitäminen.

Study materials:

Kurssivihko

Teaching