SAXA031 Language Practice (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opiskelija kehittää kielitaitoaan ja perehtyy jonkin saksankielisen maan elämään, yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Kieliharjoittelu kehittää myös oma-aloitteisuutta, rohkeutta toimia uudessa ympäristössä, vastuunotto- ja päätöksentekotaitoja sekä kykyä arvioida itseään ja uutta toimintaympäristöä.

Kieliharjoittelun voi suorittaa eri tavoin:

a) vähintään yhden lukukauden mittainen opiskelu saksankielisessä yliopistossa, esim. menemällä Erasmus -vaihtoon

b) osallistuminen vähintään 3 viikon mittaiselle, oppiaineen hyväksymälle kieli-kurssille (esim. DAAD:n kursseille) tai

c) vähintään kahden kuukauden yhtäjaksoinen oleskelu kielialueella (esim. työskentely)

Myös opintojen aloittamista edeltänyt oleskelu saksankielisellä alueella voidaan hyväksyä opintojakson suoritukseksi (asiasta sovittava lehtori Bertold Fuchsin kanssa).


Learning outcomes

Kieliharjoittelun suoritettuaan opiskelija

  • on syventänyt kansainvälistä osaamistaan opiskelu- tai työkokemuksella saksankielisellä alueella
  • on syventänyt suullisen taidon osaamistaan ja perehtyneisyyttään kohdemaan kulttuuriin
  • on tehnyt havaintoja kielestä, kulttuurista, yhteiskunnasta ja ihmisistä syventäen näin kielellistä ja kulttuurista tuntemustaan.

Additional information

Ilmoittaudu opintojaksolle ottamalla yhteyttä vastuuopettajaan (Bertold Fuchs). Häneltä saat tarkemmat ohjeet kieliharjoittelun eri suoritustapoihin, aikatauluihin, oppimispäiväkirjaan sekä paluuorientaatioon liittyen.


Arviointiperusteet

Hyväksytty oleskelu saksan kielialueella, oppimispäiväkirja kieliharjoittelun aikana sekä  paluuorientaatiotilaisuus.

Suositus ajoituksesta

2. lukuvuosi

Completion methods

Method 1

Description:
Ennen kieliharjoittelun suorittamista ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan minkä jälkeen tarkemmat ohjeet löytyvät opintojakson oppimisympäristöstä.
Evaluation criteria:
Hyväksytty oleskelu saksan kielialueella, oppimispäiväkirja kieliharjoittelun aikana sekä oppiainekohtainen paluuorientaatiotilaisuus.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Hyväksytty oleskelu saksan kielialueella
Language:
German
Study methods:

Kieliharjoittelun voi suorittaa eri tavoin:

a) vähintään yhden lukukauden mittainen opiskelu saksankielisessä yliopistossa, esim. menemällä Erasmus -vaihtoon

b) osallistuminen vähintään 3 viikon mittaiselle, oppiaineen hyväksymälle kieli-kurssille (esim. DAAD:n kursseille) tai

c) vähintään kahden kuukauden yhtäjaksoinen oleskelu kielialueella (esim. työskentely)

Myös ennen opintojen aloittamista ajoittunut oleskelu saksankielisellä alueella voidaan hyväksyä opintojakson suoritukseksi (asiasta sovittava lehtori Bertold Fuchsin kanssa).

Teaching