RUOS113 Assessment of Swedish as Second Language (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opiskelija perehtyy kurssilla kielitaidon arvioinnin ajankohtaiseen tutkimukseen ruotsin kielessä, kirjoitettujen ja suullisten tuotosten arviointiin eri arviointiasteikkojen avulla sekä palautteen antamiseen oppijan kielitaidosta sekä kielitaidon kehittämisestä. Kurssilla käsitellään myös oppijankielen ominaispiirteitä sekä arvioidaan erilaisten arviointivälineiden ja tehtävätyyppien käyttöä esimerkiksi opettajan työssä. Kurssilla harjoitetaan kirjallista ja suullista viestintätaitoa, palautteen antamista, tiedonhankintaa sekä ryhmätyötaitoja.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöt, kurssitentti/oppimistehtävät.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • tuntee kielitaidon arviointiin keskittyvää ajankohtaista tutkimusta erityisesti ruotsin kielessä
  • pystyy määrittelemään kirjoitetun/puhutun tuotoksen tason annetun arviointiasteikon avulla
  • osaa arvioida yleisimmin käytettyjen arviointivälineiden ja tehtävätyyppien toimivuutta esimerkiksi opettajan työn kannalta
  • osaa tunnistaa oppijankielen ominaispiirteitä sekä
  • osaa antaa palautetta siitä, mitä kirjoittaja/puhuja jo osaa ja mitä hän voisi jatkossa tehdä parantaakseen kielitaitoaan.

Additional information

Arviointiperusteet

Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %).

Suositus ajoituksesta

4.-5. vuosi

Description of prerequisites

Perusopinnot kokonaan ja aineopinnot pääosin.

Compulsory prerequisites

Recommended prerequisites

Study materials

Opintojakson oppimisympäristön kautta jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus.

Literature

  • A. Flyman Mattsson & G. Håkansson. (2010). Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier.
  • A. Klapp. (2015). Bedömning, betyg och lärande. Lund: Studentlitteratur.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, ryhmätyöt, kurssitentti/oppimistehtävät.
Evaluation criteria:
Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %).
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %).
Language:
Swedish
Study methods:

Kontaktiopetus, ryhmätyöt, kurssitentti/oppimistehtävät.

Study materials:

Opintojakson oppimisympäristön kautta jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus.

Literature:
  • A. Flyman Mattsson & G. Håkansson (2010) Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier.
  • Klapp, A. (2015). Bedömning, betyg och lärande. Lund: Studentlitteratur.

Teaching