RFIA1001 Professional life communication in French (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Kieliasiantuntija-linjan opiskelijoille suunnattu kurssi, jossa harjoitellaan kirjallista ja suullista työelämäviestintää

Description

Sisältö

Kurssilla opiskelijat valmistelevat ja tuottavat ryhmissä ohjeiden mukaisen kirjallisen materiaalin, jonka prosessin ja valmiin tuotteen esittelevät suullisesti. Kurssilla harjaannutaan toimimaan ryhmässä, ottamaan puheenvuoro suullisessa tilanteessa, puhuttelemaan muita kohteliaasti sekä ottamaan vastuu projektin etenemisestä ja toteutumisesta. Käsittelemme kurssilla myös omien vahvuuksien löytämistä sekä jännittämistä, osallisuutta ja turvallisuudentunnetta suullisissa vuorovaikutustilanteissa. 

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, suullinen ja kirjallinen lopputyö.  

Arviointiperusteet

Suullinen ja kirjallinen lopputyö

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hahmottaa ranskankielisen tekstin ydinsisällön ja erottaa oleellisen tiedon suuresta informaatiomäärästä
  • osaa kirjoittaa ranskankielistä asiatekstiä
  • pystyy esiintymään yleisön edessä suullisesti ja osallistumaan keskusteluun tietyn aiheen ympärillä
  • osaa toimia ryhmässä, ottaa puheenvuoron, toimia puheenjohtajana ja johtaa ryhmätyötilannetta annetuissa aikaraameissa
  • hallitsee kielen rekisterin ja eri kohderyhmien merkitys viestinnässä 

Additional information

Kieliasiantuntijaopiskelijoille suunnattu opintojakso.

Opintojakso on valinnainen opettajaopiskelijoille.

Study materials

Opettajan tuottama oppimateriaali. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, suullinen ja kirjallinen lopputyö
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
French

Teaching