RFIA1000 French-speaking culture in teaching (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Opettajaopiskelijoille suunnattu frankofonia-teemainen kurssi

Description

Sisältö

Kurssilla opiskelijat valmistelevat ja toteuttavat pareittain tai ryhmissä suullisen opetustuokion ja laativat sitä varten kirjallisen taustadokumentin, joka käsittelee itse valittua ranskankielistä maata tai aluetta ja sen kulttuuria. Käsittelemme kurssilla myös jännittämistä, osallisuutta ja turvallisuudentunnetta suullisissa vuorovaikutustilanteissa. 

Suoritustavat

suullinen ja kirjallinen lopputyö

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, suullinen ja kirjallinen lopputyö

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa toteuttaa suullisen opetustuokion, sekä valmistella ja toteuttaa erilaisia aktiviteetteja sitä varten
  • osaa ottaa vastuun tilanteen etenemisestä annetuissa aikaraameissa
  • osaa etsiä tietoa luotettavista ranskankielisistä lähteistä ja tuottaa sen pohjalta ranskankielistä asiatekstiä
  • osaa toimia ryhmässä, ottaa puheenvuoron ja ilmaista mielipiteensä tai mielenkiintonsa kohteliaasti
  • osaa käyttää erilaisia sovelluksia ja pilvipalveluita, jotka edesauttavat yhdessä tekemistä ja vuorovaikutusta ryhmissä
  • osaa kertoa suullisesti kurssilla käsitellyistä ranskankielisistä maista ja alueista sekä niiden kulttuurista 

Additional information

Opettajaopiskelijoille suunnattu opintojakso, jossa harjoitellaan Frankofonia-teeman puitteissa suullista opetustilannetta ja pitkähkön kirjallisen materiaalin tuottamista ranskaksi.


Asiantuntijaopiskelijoillle opintojakso on valinnainen.

Study materials

Opiskelijoiden tuottama oppimateriaali 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, suullinen ja kirjallinen lopputyö
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
French

Teaching