RFIA028 Written Skills in French and Research Writing (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssi antaa opiskelijoille yleiskuvan ranskankielisen tieteellisen kirjoittamisen yleisiä tapoja ja tarjoaa heille työkaluja, joita he voivat käyttää koko opintojen ajan. 

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitukset ja tentti. 

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu luokassa tehtyjien harjoitusten/tehtävien tuloksiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kirjoittaa sujuvaa ranskankielistä tekstiä, esim. referaatin tai tutkielman

  • hallitsee ranskankielisen kirjallisen viestinnän ja tieteellisen kirjoittamisen erikoispiirteet ja -säännöt

  • osaa laatia tekstin, joka vastaa ranskalaisten kirjoittajien tyylitajua ja -konventioita 

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • argumentaatiotaidot
  • kirjallisen viestinnän taidot
  • kyky esittää asiansa vakuuttavasti
  • ryhmätyötaidot

Study materials

Opettajan tuottama oppimateriaali 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitukset ja tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
French

Teaching