PSYS3401 Cognitive and neuropsychological interventions (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla käsitellään oppimisen tukeminen ja oppimisvaikeuksien kuntoutuksen sekä aikuisten kognitiivisen ja neuropsykologisen kuntoutuksen teoriaa ja käytänteitä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot ja valmiudet kognitiivisen /neuropsykologisen kuntoutuksen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen lasten kehityksellisissä vaikeuksissa ja aikuisten neuropsykologisissa häiriöissä huomioiden yksilön kokonaisvaltainen hyvinvointi ja monialainen yhteistyö.

Additional information

Vain psykologian kandidaatin ja maisterin tutkintoa opiskeleville.

Study materials

Ennakkoon katsottavat opetusvideot.

AHONEN, T. ARO, M. ARO, T., LERKKANEN, M-K. & SIISKONEN, T. (2019, toim.). Oppimisen vaikeudet. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti (osin).

WILSON, B., WINEGARDNER, J., VAN HEUGEN, C. & OWNSWORTH, T. (2017). Neuropsychological Rehabilitation: The International Handbook (osin). 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Luennot, harjoitustehtävät ja tentti. Pakollinen läsnäolo, poissaolot korvattava.
Time of teaching:
Period 4
Select all marked parts

Method 2

Description:
Essee. Sovi esseestä tentaattorin kanssa.
Evaluation criteria:
Arviointi kirjallisen työn perusteella.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching