PSYS3304 Psychodynamic psychotherapy (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Tutustuminen psykodynaamisen psykoterapiaan, sen terapeuttisiin sovelluksiin ja työmenetelmiin. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee psykodynamiseen psykoterapian keskeiset käsitteet ja tietää miten kyseisen psykoterapiamuodon menetelmiä käytetään. Opiskelijalla on valmiudet ohjauksen alaisena soveltaa opittuja menetelmiä.

Description of prerequisites

Vain psykologian maisterin tutkintoa suorittaville.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Time of teaching:
Period 2, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, harjoitukset ja kirjallisuus. Pakollinen läsnäolo.

Teaching