PSYS3040 Brief Psychological Interventions (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Perehdytään hoitavan vuorovaikutuksen peruselementteihin ja keskeisiin muutosmalleihin, itsehoitoon lyhytinterventiona, ohjaukseen, neuvontaan, kriisi-orientaatioon ja kotimaiseen toimintaympäristöön sekä eräisiin eriytyneisiin työmenetelmiin. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lyhyiden interventioiden sovellusmahdollisuuksia kotimaisessa palvelujärjestelmässä osana erilaisia hoitopolkuja; opiskelija tuntee keskeisimpiä lyhytinterventioita ja lyhytpsykoterapian muotoja.

Study materials

PARRY, S. (ed.) (2019) The Handbook of Brief Therapies – A Practical Guide (Sage), sekä erikseen sovittava artikkelimateriaali.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Luennot ja kirjallisuus sekä kirjallinen tehtävä.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Luennot ja kirjallisuus sekä kirjallinen tehtävä.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot ja kirjallisuus sekä kirjallinen tehtävä. 

Teaching