POLS3015 Political Interpretations of Art (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Opintojaksolla tutustutaan estetiikan ja politiikantutkimuksen lähtökohtiin taiteen tulkinnassa.

Description

Opintojaksolla tutustutaan eri esimerkkien ja teorioiden kautta politiikantutkimuksen lähtökohtiin taiteen tulkinnassa. Opintojakson kuluessa syvennytään tarkastelemaan taiteen poliittisuutta sekä median rooleja poliittisuuden ymmärtämisessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee politiikan teorian ja taiteentulkinnan keskeistä kirjallisuutta. Hänellä on valmius lähestyä monitieteisesti vähintään yhtä taiteen genreä ja pohtia myös median roolia poliittisen ymmärryksen muodostuksessa.

Description of prerequisites

Suositeltavana yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot.

Study materials

Esseesuoritukseen valitaan kaksi seuraavista teoksista:

Hyvärinen, M. & Muszunski, L. (toim.) (2008): Terror and the Arts: Artistic, Literary and Political Interpretations of Violence from Dostoyevsky to Abu Ghraib. Palgrave Macmillan.

Lindroos, K. & Möller, F. (toim.) (2016): Art as a Political Witness. Barbara Budrich Publishers.

Bleiker, R. (toim.) (2018) Visual Global Politics. Routledge.

Literature

  • Hyvärinen, M. & Muszunski, L. (toim.) 2008: Terror and the Arts: Artistic, Literary and Political Interpretations of Violence from Dostoyevsky to Abu Ghraib. Palgrave Macmillan. 978-0-230-60671-5 (s), 978-0-230-61413-0 (e-kirja)
  • Lindroos, K. & Möller, F. (toim.) 2016: Art as a Political Witness. Barbara Budrich Publishers. 978-3-847-40580-1 (n), 978-3-847-40973-1 (e-kirja)
  • Bleiker, R. (toim.) (2018) Visual Global Politics. Routledge. 9780415726078 (n), 9781315856506 (e-kirja)

Completion methods

Method 1

Description:
20-24h kontaktiopetusta ja työryhmätyöskentely. Luennot pidetään lähiopetuksena 3. periodissa.
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu työryhmätyöskentelyyn (50%) ja kirjalliseen tehtävään (50%).
Select all marked parts

Method 2

Description:
Essee, johon opintojakson vastuuhenkilö antaa ohjeistuksen.
Evaluation criteria:
Essee (100%)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Essee, johon kurssin vastuuhenkilö antaa ohjeistuksen.

Teaching