OLIP1030 Sociological Perspective in Physical Education (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

  • Liikunnan merkitys yksilön, koulun ja yhteiskunnan kannalta
  • Koulun toimintakulttuurin liikunnallistaminen
  • Soveltava liikuntakasvatus

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  •  osaa perustella liikunnan yksilöllistä ja yhteiskunnallista merkitystä laaja-alaisesti
  •  ymmärtää liikunnan vaikutuksia yksilön ja yhteiskunnan kannalta
  • osaa eriyttää ja soveltaa ohjaamistapoja ryhmän tarpeiden mukaan
  • osaa kehittää yhdessä muiden toimijoiden kanssa fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria koulussa

Description of prerequisites

Opiskelija voi suorittaa opintojakson, jos on tullut valituksi erillisessä haussa. Opintojakso on osa Liikuntakasvatuksen perusopintokokonaisuutta. 

Study materials

Erikseen sovittava oppimateriaali 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching