MUTY2003 Approaches and clinical methods of music therapy (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Musiikkiterapian perusmenetelmiin perustuvia työpajoja. Tietoa ja käytännön harjoittelua musiikki- ja taideilmaisun mahdollisuuksista tuottaa terapeuttista työskentelyä hyödyntävää informaatiota. Esimerkkejä ja harjoituksia musiikkiterapian kliinisestä arvioinnista ja seurannasta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää musiikkiterapian perusmenetelmien käyttötapoja, tavoitteita ja vaikutusmekanismeja omakohtaiseen, kokemukselliseen oppimiseen perustuen

- hahmottaa musiikki- ja taideilmaisun mahdollisuuksia informaation lähteenä, terapian soveltuvuuden arvioinnissa ja tavoitteiden asettamisessa sekä muutosprosessien seurannan (kliininen arviointi ja seuranta) välineenä

Study materials

Kirjallisuus soveltuvin osin sekä opettajan ilmoittama oppimateriaali.

Literature

  • Lindahl-Jacobsen SL, Nygaard Pedersen I, Bonde LO, (eds.) (2019). A Comprehensive Guide to Music Therapy. Theory, Clinical Practice, Research and Training. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 2nd edition. Luku 3: Selected Music Therapy Models and Interventions.
  • Jacobsen SL, Waldon EG, Gattino Gustavo (eds.) (2019). Music therapy assessment: Theory, research, and application. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja työpajoihin (vähintään 80%) sekä hyväksytty reflektio/oppimispäiväkirja ja oppimistehtävä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching