MUTY2002 Perspectives to theoretical background and frameworks of arts therapies (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Musiikki-, tanssi-liike- ja kuvataideterapian teoreettisia lähtökohtia. Taideterapian oma teorianmuodostus sekä suhde psykologisiin teorioihin, kuntoutukseen ja psykoterapiaan. Taideterapian kohderyhmien ja taustateoreettisen ajattelun välinen suhde.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- hahmottaa taideterapioiden (tällä kurssilla pääasiassa musiikki-, tanssi-liike- ja kuvataideterapian) keskeisimmät teoreettiset lähtökohdat ja suhteen eri psykologisiin teorioihin

- ymmärtää taideterapian kliinisen toiminnan ja sen taustalla olevien teoreettisen oletusten välisiä suhteita

- ymmärtää taideterapian eri soveltamisalojen – esim. erilaiset diagnostiset kohderyhmät, eri ikäryhmät, taideterapia kuntoutuksena vs. taideterapia psykoterapiana –vaikutuksen teoreettiseen viitekehykseen

Study materials

Mainittu kirjallisuus sekä ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Literature

  • Bruscia KE. Defining music therapy. 3rd ed. Barcelona Publishers; 2014.
  • Payne H. (Ed.) (2006). Dance Movement therapy. Theory, Research and Practice. New York: Routledge.
  • Rubin, J. (Ed.) (2017). The approaches to art therapy: Theory and technique. New York: Routledge.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja lukupiirityöskentelyyn (vähintään 80%), annettujen kirjallisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti sekä kirjallisten töiden reflektio ryhmässä hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Annettujen oppimistehtävien suorittaminen kirjallisuuden perusteella hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching