MUTY1010 Project (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään projektityöskentelyn eri osa-alueisiin suunnittelemalla, toteuttamalla ja raportoimalla jokin työelämänäkökulman kannalta merkityksellinen projekti. Projekti voi olla monialainen kehittämishanke, ulkopuolinen tilaustyö, osa tieteellistä toimintaa (esimerkiksi laitoksen tutkimusprojektia) tai laajempaa EduFutura-yhteistyötä (työskentely esimerkiksi Suomalaisen musiikkikampuksen tapahtumatuotannoissa tai muissa työelämän tarpeisiin suunnitelluissa projekteissa). Projektin toteutustekniikat valitaan ryhmäkohtaisesti ja kulloinkin tarjolla olevien tilaisuuksien mukaan.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata omaa rooliaan projektityöskentelyssä
- laatia projektisuunnitelman ja raportoida projektin kirjallisesti
- arvioida omia projektityöskentelyyn liittyviä henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan
- työskennellä tavoitteellisesti osana projektitiimiä
- arvioida kehittymistään ja ammatillisia, omaan asiantuntijuuteen liittyviä tavoitteitaan.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching