MUSS1049 Portfolio Seminar for Master Students (1 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Oman asiantuntijuuden syventäminen. Portfolioseminaarissa työstetään omaa maisteriopintojen näyteportfoliota sekä itsenäisesti että ryhmässä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- arvioida oman alansa tietojen ja taitojen sovellettavuutta työtehtävissä
- arvioida omia työelämään liittyviä henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- arvioida kehittymistään ja ammatillisia tavoitteitaan
- hyödyntää portfolio-työskentelyä ammatillisten tavoitteiden kehittämisessä ja saavuttamisessa

Additional information

Portfolioseminaari suoritetaan samana lukuvuonna Työelämäprojektin (MUSS1048) tai työharjoittelun (MUSS0148 / MUSS1050) kanssa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching