MUSS1048 Practical Training and Portfolio (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojakso sisältää joko itsenäisesti tai osana suurempaa kokonaisuutta suoritettavan työelämäprojektin, joka suunnitellaan ja raportoidaan kirjallisesti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kuvata omaa rooliaan projektityöskentelyssä
- arvioida oman alansa tietojen ja taitojen sovellettavuutta työtehtävissä
- arvioida omia työelämään liittyviä henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- toimia tavoitteellisesti työtehtävissä
- arvioida kehittymistään ja ammatillisia tavoitteitaan.

Additional information

Ajoitus: 1. tai 2. opintovuosi. Suositellaan suoritettavaksi yhtä aikaa opintojakson MUSS1049 Maisteriopintojen portfolio kanssa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching