MUPS1051 Music Technology Project (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksossa tehdään musiikkiteknologian hyödyntämiseen tai kehittämiseen liittyvä projektityö.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- suunnitella omaehtoisesti musiikkiteknologiaa musiikkitieteeseen, musiikkikasvatukseen tai musiikkiterapiaan soveltavan projektin

- soveltaa osaamistaan projektin tavoitteisiin

- arvioida osaamistaan ja oppimistaan projektityön näkökulmasta.

- suunnitella omaehtoisesti musiikkiteknologiaa musiikkitieteeseen, musiikkikasvatukseen tai musiikkiterapiaan soveltavan projektin

- soveltaa osaamistaan projektin tavoitteisiin

- arvioida osaamistaan ja oppimistaan projektityön näkökulmasta


Additional information

Timing: 1. or 2. year of studies.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Annettujen tehtävien suorittaminen ja raportointi hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
No published teaching