MUPA1075 Optional lectures and other studies of the department (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksoon voi liittää pääsääntöisesti Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksessa järjestettäviä luentokursseja, jotka laajentavat ja syventävät opiskelijan osaamista. Opinnot voivat olla laitoksen järjestämien luentokurssien lisäksi myös muissa yliopistoissa suoritettuja musiikin tai musiikkikasvatuksen opintoja TAI perustellusti Jyväskylän yliopiston muiden laitosten järjestämiä kursseja.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on kehittänyt omaa asiantuntemustaan valitsemansa opintojakson avulla
- osaa perustella opintojakson liittymisen oman osaamisensa kehittämiseen

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Assessment is based on achievement of learning outcomes and completing all course assignments.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
No published teaching