MSLS1103 Museologisen tutkimuksen ajankohtainen keskustelu (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojakson aikana perehdytään alan väitöskirjoissa ja keskeisissä aikakausjulkaisuissa käytyyn ajankohtaiseen keskusteluun, sen aiheisiin ja painotuksiin. Sisältö määräytyy opiskelijan kiinnostuksen ja lukuvalintojen mukaisesti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa analysoida alan väitöskirjoissa ja tieteellisissä aikakausjulkaisuissa käytyä ajankohtaista keskustelua ja sen teemoja
  • osaa arvioida kriittisesti ajankohtaista alan keskustelua suhteessa aiemmin oppimaansa 
  • osaa soveltaa keskustelua omassa maisterin tutkielmassaan ja asiantuntijuuden kehittymisessään.  

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Itsenäinen työskentely (alan väitöskirjojen ja aikakausjulkaisujen itsenäinen etsiminen, valinta ja kirjallinen oppimistehtävä). Väitöskirja- ja artikkelivalinnat sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching