MSLS1102 Memory organisations as societal actors (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla käsitellään niitä muuttuvia toimintaperiaatteita ja -olosuhteita, jotka määrittävät ja ohjaavat muistiorganisaatioita institutionaalisina yhteiskunnallisina toimijoina.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää muistiorganisaatioiden (kirjastot, arkistot, museot) ammatillista toimintaa ohjaavia taloudellisia, hallinnollisia, eettisiä ja kulttuurisia periaatteita sekä niissä tapahtuneita muutoksia,
  • osaa arvioida kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja väittämiseen liitettyjä motiiveja ja tavoitteita paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla,
  • osaa analysoida muistiorganisaatioiden roolia ja merkityksiä kestävän kehityksen, eettisten toimintatapojen ja luovan toiminnan edistäjinä.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
80% osallistuminen ja tenttisuoritus tai kirjallinen oppimistehtävä.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Tentti tai kirjallinen oppimistehtävä.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Suorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching