MSLS013 Learning through Work III and Museographical Project (10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Perehdytään käytännön työkokemuksen kautta museo- ja kulttuuriperintötyöhön. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa kriittisesti arvioida työssäoppimiskohdettaan muisti- ja kulttuuriperintöorganisaationa
  • osaa analysoida kohteen työmenetelmiä monipuolisesti, kehittävällä otteella ja soveltaa oppimaansa käytännön työssä
  • osaa luovasti käyttää museologista osaamistaan itsenäisen kehittämisprojektin toteuttamisessa
  • osaa kriittisesti arvioida omaa museologista osaamistaan ja tunnistaa kehittymistarpeita. 

Additional information

Työssäoppimispaikan itsenäinen hakeminen ja työssäoppimisesta sopiminen museoammatillisesti hoidetussa museossa tai muussa kulttuuriperintötyötä tekevässä organisaatiossa. Yhteensä 180 työtunnin laajuinen ohjattu työskentely, jossa tutustutaan mahdollisimman monipuolisesti organisaatioon, sen toimintoihin ja työtehtäviin. Työskentelyn ohessa suunnitellaan ja raportoidaan kirjallisesti organisaatiota hyödyntävä kehittämisprojekti, jossa sovelletaan hankittua museologian asiantuntijuutta. Jakso voidaan jakaa pienempiin osiin ja sen voi korvata aiemmalla työtodistuksin dokumentoidulla työskentelyllä museoammatillisesti hoidetussa museossa tai muussa kulttuuriperintöorganisaatiossa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Työskentely, raportti ja kehittämisprojektin dokumentointi.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (10 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching