MSLA1001 Maturity Test (0 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Suomeksi
Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut opiskelija osoittaa samalla erinomaisen kielitaitonsa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä.

Kypsyysnäytteen sisällön arvioi oppiaineen edustaja ja kieliasun tarkistaa kielikeskuksen hyväksymä kielentarkastaja.

Opiskelijan kirjoittaessa kypsyysnäytteen muulla kuin koulusivistys- tai äidinkielellään kypsyysnäytteen arvioinnissa korostuvat perehtyneisyys tutkielman alaan ja akateemisen kirjoitustyylin hallinta.

Suoritustavat

Esseetyyppinen pohtiva asiantuntijateksti, joka suoritetaan tenttitilaisuudessa. Uusimuotoinen kypsyysnäyte kirjoitetaan osana kielikeskuksen tutkimusviestinnän kurssia.

Arviointiperusteet

Kypsyysnäytteen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kypsyysnäyte hyväksytään niin sisällön kuin kieliasunkin puolesta.

Learning outcomes

Kypsyysnäytteellä opiskelija
- osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja
- osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitonsa.

Additional information

Vain tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille.

  1. muista valita ilmoittautumisen yhteydessä myös kielentarkastusryhmä (Kielikohtaisia viestintä- ja kieliopintoja opiskeleville) Ellei oikea ryhmä ole suoraan näkyvissä kohdassa "kielentarkastus" klikkaa "näytä lisää"
  2. ota yhteyttä seminaarin ohjaajaan ja kerro että haluaisit tehdä kypsyysnäytteen e-tenttinä. Huomaa, että kypsyysnäytteet ovat henkilökohtaisia tenttejä, eli e-tentti-järjestelmässä ei ole tenttiä valmiina ennen kuin se tehdään sinulle henkilökohtaisesti
  3. ohjaaja tekee tentin e-tentti-järjestelmään ja saat järjestelmästä ilmoituksen, että tentti on valmiina
  4. varaa aika tenttiin: https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/etentti-ohjeet
  5. lue Movin ohjeistus kieliasun arvioinnista: https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/kypsyysnayte/tentissa-kirjoitettava-kypsyysnayte/kielen-arviointikriteerit Sama ohje on nähtävissä myös e-tentin yhteydessä.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (0 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x
x

exam (0 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (0 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching