MKAS2006 Music education and curriculum planning (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Laulu ja musiikki oppiaineena suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Opetussuunnitelmien ja arvioinnin kehityslinjat.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- määritellä Suomen musiikkikasvatuksen erityispiirteitä
- tunnistaa laulunopetuksen aseman Suomen koululaitoksen eri vaiheissa
- analysoida opetussuunnitelmien ja arviointimenetelmien kehitystä
- arvioida musiikin harrastusmahdollisuuksia osana suomalaista kulttuurielämää
- vertailla yleissivistävän koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetussuunnitelmia ja käytänteitä.

Additional information

Ajoitus: 1. tai 2. opintovuosi.

Study materials

Luentomateriaali, kirjallisuus ja muu kurssin yhteydessä annettava aineisto.

Literature

  • Linnankivi, M., Tenkku, L., & Urho, E. (1981). Musiikin didaktiikka. 951-20-2118-8.
  • Pajamo, R. (1999). Lehti puusta variseepi: Suomalainen koululauluperinne. 951-0-23447.
  • Kosonen, E., & Pajamo, R. (2009). Seminaarinmäen koululauluja: Jyväskylän yliopisto 75 vuotta. 978-951-39-3515.
  • Johnson, P., Kykyri, V., Pyhältö, K., & Soini, T. (2007). Suuntana yhtenäinen perusopetus: Uutta koulukulttuuria etsimässä. 978-952-451-159-9.
  • Ouakrim-Soivio, N. (2016). Oppimisen ja osaamisen arviointi. 978-951-1-29523-5.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen sekä hyväksytysti suoritetut kirjalliset tehtävät ja itsearviointi.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Annettujen kirjallisten tehtävien ja mahdollisen itsearvioinnin suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching