MKAS2005 Music production (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Musiikkiproduktion suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa suunnitella ja toteuttaa musiikkiproduktion joko musiikkiesityksenä tai tallenteena

- osaa projektinhallinnan perustaidot

- tuntee musiikin esityskäytännöt sekä äänentoisto- ja tallennustekniikat

Additional information

Ajoitus: 1. tai 2. opintovuosi.

Study materials

Erikseen toteutuksella jaettavat oppimateriaalit.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen, työssäoppimisjakson hyväksytty suorittaminen, hyväksytty raportti sekä itse- ja vertaisarviointi.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Annettujen tehtävien suorittaminen ja raportointi hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching