MKAS2003 Pedagogy of composition (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Säveltämisen ja musiikin luovan tuottamisen pedagogisia menetelmiä sekä työkaluja. Työelämävalmiuksia kehittävä yhteistyö, dialogia lähiseudun kouluihin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee tapoja hyödyntää luovuutta ja luovaa ilmaisua musiikkikasvatuksessa

- osaa kriittisesti arvioida säveltämisen pedagogiikan työvälineitä, menetelmiä ja käytänteitä

- osaa suunnitella ja toteuttaa säveltämiseen ja luovaan tuottamiseen liittyviä opetus- ja oppimiskokonaisuuksia

- osaa käyttää erilaisia työvälineitä (mm. musiikkiteknologiaa) musiikin luovassa tuottamisessa

Additional information

Ajoitus: 1. tai 2. opintovuosi.

Study materials

- Barrett, J.R. & Webster, P.R. 2014. The Musical Experience. Rethinking Music Teaching and Learning.

- Bamberger 2013. Discovering the Musical Mind. A View of Creativity as Learning.

- Burnard 2012. Musical Creativities in Practice.

- Freedman, B. 2013. Teaching Music through Composition. A Curriculum Using Technology.

- Huovinen 2015. Musiikillinen improvisaatio.

- Ojala, J. & Väkevä, L. 2013. Säveltäjäksi kasvattaminen. Pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen.

- Partti, H. & Ahola, A. 2016. Säveltäjyyden jäljillä. Musiikintekijät tulevaisuuden koulussa.

Literature

  • Barrett, J.R. & Webster, P.R. 2014. The Musical Experience. Rethinking Music Teaching and Learning. 978-0-19-936304-9, 978-0-19-936303-2.
  • Bamberger 2013. Discovering the Musical Mind. A View of Creativity as Learning. 9780191643859. Saatavissa myös elektronisena aineistona.
  • Burnard 2012. Musical Creativities in Practice. 9780191628979. Saatavissa elektronisena aineistona.
  • Freedman, B. 2013. Teaching Music through Composition. A Curriculum Using Technology. 978-0-19-984061-8.
  • Huovinen 2015. Musiikillinen improvisaatio. 9789512960729.
  • Ojala, J. & Väkevä, L. 2013. Säveltäjäksi kasvattaminen. Pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen. 9789521354250.
  • Partti, H. & Ahola, A. 2016. Säveltäjyyden jäljillä. Musiikintekijät tulevaisuuden koulussa. 978-952-329-056-3.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä raportin ja kirjallisen työn hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching