MKAS2002 Choral conducting (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kuorotoiminnan suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen kuoronjohtajan, äänenmuodostajan ja kuorolaulajan rooleissa. Tutustuminen lapsi- tai nuorisokuoron toimintaan.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- ohjata ryhmän laulutaidon ja terveen äänenkäytön kehittymistä

- johtaa tyylillisesti monipuolista kuoro-ohjelmistoa

- suunnitella ja toteuttaa kuoron äänenavauksen

- ymmärtää kuoropartituuria kokonaisuutena ja toteuttaa itsenäistä musiikin tulkintaa kuoron johtamisessa

- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehitystarpeita kuoronjohtajana

Additional information

Ajoitus: 1. opintovuosi.

Study materials

Monipuolinen kuoro-ohjelmisto, joka sovitaan toteutuksen aikana opettajan kanssa; kuoronjohdon opetusmoniste.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen, hyväksytysti suoritettu tentti ja itsearviointi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching