MKAS2001 Instrument skills 3 (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Musiikinkirjojen ja muun oppimateriaalin käyttö opetustilanteissa, eri säestystyylien ja tekniikoinen tuntemus ja käyttö opetuksessa, prima vista -soiton kehittäminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- käyttää pianoa luontevasti ja säestys- ja soolosoittimena musiikinopetustyössä
- käyttää kitaraa luontevasti ja säestyssoittimena ja hallitsee improvisoinnin perusteet
- hyödyntää säestysvalmiuksiaan yhteismusisointiin opetustyössä
- tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa kosketinsoitinten ja kielisoitinten käytössä eri opetustilanteissa

Additional information

Ajoitus: tehdään samana vuonna aineenopettajan pedagogisten tai valinnaisen ohjatun harjoittelujakson OPEA550 kanssa periodimaisesti opetusharjoittelun sisältöihin niveltyen.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen pienryhmäopetukseen, opintojaksoon liittyvien tehtävien ja tentin suorittaminen hyväksytysti. Itsearviointi ja vertaispalaute.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching