LYTA1003 Public Legislation and Sport (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021

Description

Sisältö

1. Suomen julkishallinnollinen säätely
2. Liikuntaan liittyvä julkinen lainsäädäntö
3. Hallintolaki
4. Tuomioistuimet

Suoritustavat

Osallistuminen luennoille (10 tuntia) ja luentotentti. Kirjatentti, mikä suoritetaan samalla lukukaudella kuin luennot järjestetään tai kesälukukaudella.

Arviointiperusteet

Luennot 50 %, kirjallisuus 50 %.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee julkisen lainsäädännön eettiset periaatteet hyvästä hallinnosta
- tietää miten lainsäädäntö toimii niin Suomessa kuin EU:n puitteissa sekä kansainväliset liikuntaa koskevat valtiosopimukset
- osaa soveltaa tärkeimpiä julkisoikeudellisia lakeja muuttuvassa asiantuntijatyössään
- tuntee julkisoikeuden rakenteet ja oikeussisällöt

Additional information

HUOM. Syksyllä 2020 kurssin suoritustavat pikkeavat hieman ospissa ilmoitetuista! Lisätiedot annetaan kurssin alussa.

Study materials

Uusin Liikuntalaki vuodelta 2015.

Literature

  • Kulla, H. 2015. Hallintomenettelyn perusteet. Helsinki: Talentum Pro 2015. (osin, tentittävät sivut ilmoitetaan Korpissa)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien tekeminen.

Teaching